20 Best Hill Station In India, that you should visit at ocne 

Munnar, Kerala

Dharamshala Himachal Pradesh 

Ranikhet, Uttarakhand

Shilong, Meghalay

Gulmarg, Jammu and Kashmir

Saputara, Gujrat 

Darjeeling, West Bengal 

Lonavala, Maharashtra

Kodaikana, Tamilnadu

Mussoorie, Uttarakhand

Rishikesh, Uttarakhand

Gangtok, Sikkim 

Mahabaleshwar, Maharashtra

OOty, Tamil Nadu 

Srinagar, Jammu and Kashmir

Thekkady, kerala

Mount Abu, Rajasthan 

Manali, Himachal Pradesh 

Pachmarhi, Madhya Pradesh

Nainital, Uttarakhand